Seminarium - den nya visselblåsarlagen ur ett statligt arbetsgivarperspektiv

16 sep 2021

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2021-09-16
Tid
9.00-12.00
Plats
Digitalt, via Zoom
Målgrupp
HR tillsammans med medarbetare som fått i uppdrag att se till att organisationen svarar upp mot den nya lagens krav

Inbjudan med mer information och möjlighet till anmälan skickas till respektive verksamhets medlemsföreträdare.