Seminarium - Avtal om omställning i vissa fall då anställningen upphör på grund av sjukdom

09 feb 2021

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2021-02-09
Tid
9.30-12.00
Plats
Digitalt, via Zoom
Målgrupp
Medlemsföreträdare och HR som arbetar med arbetsmiljö och rehabiliering

Seminarium - Avtal om omställning i vissa fall då anställningen upphör på grund av sjukdom

Välkommen till en genomgång av vad Avtal om omställning då anställningen upphör på grund av sjukdom innebär.

Avtalsförhandlingarna hösten 2020 resulterade bland annat i ett tidsbegränsat avtal om omställning för arbetstagare vars anställning upphör på grund av sjukdom, antingen genom uppsägning eller genom överenskommelse. Avtalet förutsätter bland annat att arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar, sin omplaceringsskyldighet och att arbetstagaren bedöms ha arbetsförmåga på den reguljära marknaden. Under seminariet kommer vi att gå igenom förutsättningarna för avtalets tillämpning samt de frågor som hittills ställts avseende avtalet och den process som föregår anmälan till Trygghetsstiftelsen.

På seminariet kommer biträdande förhandlingschef Matilda Nyström Arnek, chefsjurist Hedda Mann, socialförsäkringsexpert Jenny Lindmark och rådgivare Anna Fredriksson att medverka.

Seminariet vänder sig till medlemsföreträdare och HR som arbetar med arbetsmiljö och rehabilitering.