Finns det plats för staten i statliga platsannonser?

03 dec 2019

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2019-12-03
Tid
17:00 - 18:30
Plats
Arbetsgivarverket, Sveavägen 44
Målgrupp
Chefer och arbetsgivarföreträdare i statsförvaltningen
Anmälan
Gör din anmälan här

När staten lyser ut tjänster: Finns det plats för staten i statliga platsannonser?

Under hösten fortsätter Förvaltningsakademins afterworkseminarier i samarbete med oss på Arbetsgivarverket. Denna gång välkommnar vi Therese Reitan, docent i statsvetenskap.

Platsannonser är fortfarande den främste kanalen för rekrytering av medarbetare. De är också viktiga verktyg för att uppnå andra mål – som öppenhet, transparens, mångfald, uttrycka grundläggande värden och tjänstemannaideal.

Vilken bild är det då som förmedlas i platsannonser inom staten? Hur presenteras myndigheternas uppdrag och roll – och vilka förväntningar förmedlas till potentiella statsanställda?

Med utgångspunkt i två färska studier kommer seminariet lyfta platsannonsens roll som rekryteringskanal, men främst som verktyg för att förmedla det specifikt ”statliga” i uppdraget och tjänstemannarollen.

Mer information

Förvaltningspolitiska afterworkseminarier 2019