Lunchföreläsning: Hur kan vi använda artificiell intelligens för att skapa en bättre och mer effektiv statsförvaltning?

27 sep 2018

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2018-09-27
Tid
11.30-13.30
Plats
7a Centralen, Stockholm
Målgrupp
Arbetsgivarverkets medlemsföreträdare, chefer och övriga intresserade på statliga myndigheter
Anmälan
Gör din anmälan här

Välkommen till en inspirerande lunchföreläsning!

Vi vet att AI kommer att förändra arbetsmarknaden och inte minst statens verksamheter. Genom att efterlikna människors utförande av repetitiva processer, och dra lärdom av tidigare utfört arbete, kan robotar ta över flertalet uppgifter till förmån för andra. Redan idag används olika former av AI i staten.

Men, vad mer konkret består förändringarna av? Vad sker med en förvaltning där allt mer robotiseras? Hur tar vi vara på potentialen och skapar bästa nytta för medborgarna? Vilken kompetens behövs för att möta de systemförändringar som AI innebär?

Under föreläsningen tarvi reda på vad Artificiell Intelligens (AI) är och vad det innebär för statsförvaltningen i detta nu – och framåt.

Programpunkter:

VI inleder kl 11.30 med lunch och registrering, sedan startar själva lunchföreläsningen kl 12.

  • Vad är Artificiell Intelligens och vilka är möjligheterna? Fredrik Heintz, prof. Linköpings universitet, AI and Integrated Computer Systems Division
  • Hur utmanas statens verksamheter av digitaliseringen och AI – hur resonerar regeringen? Åsa Zetterberg, nationell digitaliseringschef, Regeringskansliet
  •  Hur ser potentialen ut för AI i statlig verksamhet? Göran Marklund, ställföreträdande generaldirektör, Vinnova
  • Panelsamtal – Hur kommer vi vidare med AI-satsningar i staten? Göran Sundin, digital strateg, Skatteverket, Filippa Jennersjö, CIO, Arbetsförmedlingen, Fredrik Heintz, Linköpings Universitet, Åsa Zetterberg, Regeringskansliet
  • Avslutande reflektioner. Göran Marklund, Vinnova

Vi ser gärna att ni sprider inbjudan vidare, exempelvis till IT-chefer eller andra digitalt utvecklingsansvariga, som kan vara intresserade av detta högaktuella ämne.

Föreläsningen är den tredje av fyra som hålls under 2018 om innovation och arbetsgivarpolitik. Mer information hittar du på http://www.arbetsgivarverket.se/innovation.

Twittra gärna med: #AGinnovation

Föreläsningen livesänds via webben och publiceras på Arbetsgivarverkets webbplats.

Har du några frågor - kontakta gärna Helena Nyström, e-post: helena.nystrom@arbetsgivarverket.se  eller telefon: 076-101 52 13.

Varmt välkommen!

Föreläsningsserie 2018: innovation och arbetsgivarpolitik

Hösten 2018:

27/9: Hur kan vi använda artificiell intelligens för att skapa en bättre och mer effektiv statsförvaltning?

22/11: Digitalisering som motor för en bättre arbetsmiljö

Våren 2018:

13/2: Blockchain – vad är det och hur kan det användas i statsförvaltningen?

26/4: Millennials – en ny digital generation på väg in i statsförvaltningen.

Bild: lunchföreläsningar om innovation och arbetsgivarpoltik

Föreläsningsserien vänder sig till Arbetsgivarverkets medlemmar och statsanställda som är intresserade av innovation och arbetsgivarpolitik. Föreläsningarna livesänds på Arbetsgivarverkets webbplats och kommer också att kunna ses i efterhand.