Lunchföreläsning: Hur kan vi använda artificiell intelligens för att skapa en bättre och mer effektiv statsförvaltning?

27 sep 2018

Datum
2018-09-27
Tid
11.30-13.30
Plats
7a Centralen, Stockholm
Målgrupp
Arbetsgivarverkets medlemsföreträdare, chefer och övriga intresserade på statliga myndigheter