Lunchföreläsning: Design thinking som metod för innovation

04 dec 2019

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2019-12-04
Tid
12.00-13.00 (14.00)
Plats
Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
Målgrupp
Arbetsgivarverkets medlemsföreträdare, chefer och övriga intresserade på statliga myndigheter

Innovation och komptensförsörjning

I höst återupptar vi våra populära lunchföreläsningar - denna gång i samarbete med Vinnova. Syftet med lunchföreläsningarna är att ge dig som medlem inspiration och fördjupning kring arbetsgivarpolitik och innovation.

Höstens första lunchföreläsning hålls 11 september. De två kommande lunchföreläsningarna hålls 4 oktober (Innovation och komptensförsörjning) och 4 december (Design thinking osm metod för innovation).

Lunchföreläsningarna hålls mellan klockan 12.00 och 13.00 med efterföljande samtal och erfarenhetsutbyte till 14.00. Lättare lunch serveras från klockan 11.30.

Målgruppen för föreläsningarna är högsta chef för medlem i Arbetsgivarverket och medlemsföreträdare. Även medarbetare som arbetar med frågor med anknytning till innovation och arbetsgivarpolitik är välkomna.

Alla lunchföreläsningar livesänds på Arbetsgivarverkets webbplats och kommer också att kunna ses i efterhand.

Varmt välkommen!