Lunchföreläsning: Att leda för innovation

11 sep 2019

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2019-09-11
Tid
12.00-13.00 (14.30)
Plats
Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
Målgrupp
Arbetsgivarverkets medlemsföreträdare, chefer och övriga intresserade på statliga myndigheter
Anmälan
Gör din anmälan här

Att leda för innovation

I höst återupptar vi våra populära lunchföreläsningar - denna gång i samarbete med Vinnova. Syftet är att ge dig som medlem inspiration och fördjupning kring arbetsgivarpolitik och innovation. Efter varje lunchföreläsning erbjuds möjlighet för efterföljande samtal och erfarenhetsutbyte med våra inbjudna gäster.

Att driva innovation och skapa en lärande organisation är viktiga förutsättningar för en modern arbetsplats. Dagens komplexa beslutsstrukturer, digitalisering och högre förändringstakt gör att konventionella ledarskapsstrategier inte är lika effektiva som förr. Därför behövs förändrade ledarskapsstrategier för att hantera nya förutsättningar och förväntningar.

Hur kan vi använda ledarskapet för att främja innovation i verksamheten? Och hur kan vi balansera kraven på effektivitet emot behovet av innovation i verksamheten?

Föreläsare: Anders Wikström, senior forskare inom Innovation och Design vid RISE (Research Institute of Sweden).

Lunchföreläsningen hålls mellan klockan 12.00 och 13.00 med efterföljande samtal och erfarenhetsutbyte till 14.30. Lättare lunch serveras från klockan 11.30.

Målgruppen för föreläsningarna är högsta chef för medlem i Arbetsgivarverket och medlemsföreträdare. Även medarbetare som arbetar med frågor med anknytning till innovation och arbetsgivarpolitik är välkomna. Denna föreläsning är den första i en serie av tre under 2019.

Föreläsningen livesänds på Arbetsgivarverkets webbplats och kommer också att kunna ses i efterhand.

Twittra gärna med #AGinnovation

Varmt välkommen!