Lunchföreläsning: Nya policies och metoder utformas och testas i innovationslabb

14 sep 2017

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2017-09-14
Tid
11.30-13.30
Plats
7a Centralen, Vasagatan 7 i Stockholm
Målgrupp
Arbetsgivarverkets medlemsföreträdare, chefer och övriga intresserade på statliga myndigheter
Anmälan
Gör din anmälan här

En föreläsning om innovationskultur.

I en alltmer komplex och snabbrörlig värld med samhällen som ställs inför nya utmaningar har så kallade innovationslabb etablerats. Innovationslabben skapar nya sätt att utforma och testa metoder, tekniker och policies för att säkra att de är effektiva för användare, brukare eller medborgare. Hur kan statliga arbetsgivare använda innovationslabb för att utveckla verksamheten och vilka utmaningar innebär arbetssättet för den statliga arbetsgivarpolitiken?

Lunchföreläsningen inleds med att Johnny Paulsson, handläggare vid Vinnova som arbetar med innovationfrågor inom offentlig sektor, berättar om olika former av innovationslabb. Övriga medverkande är Rasmus Järborg, strategichef vid SEB, Olle Lundin, ansvarig för digitalt innovationscenter vid Arbetsförmedlingens innovationslabb och Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet inom Sveriges kommuner och landsting. Moderator är Sherlot Jonsson från Arbetsgivarverket.

Kontaktperson Helena Nyström, e-post: helena.nystrom@arbetsgivarverket.se,
telefon: 076-101 52 12.