Lunchföreläsning: Systematisk omvärldsanalys för innovation och utveckling av statlig verksamhet

28 nov 2017

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2017-11-28
Tid
12.00-13.30
Plats
7a Centralen, Stockholm
Målgrupp
Medlemsföreträdare, chefer och övriga berörda/intresserade hos Arbetsgivarverkets medlemmar
Anmälan
Gör din anmälan här

En föreläsning om innovationskultur.

I en värld som ständigt förändras är tillgång till relevant information om omvärlden en nyckelfaktor. Organisationer som arbetar aktivt med att hålla kolla på och analysera sin omvärld är bättre rustade för framtiden än de som inte gör det. Men hur använder man systematisk omvärldsanalys i praktiken? Och hur kan statliga arbetsgivare arbeta med tekniken för att utveckla sina verksamheter?

Talare är Henrik Sköld, omvärldsanalytiker och författare till boken ”Framtidssäkra din organisation – 10 steg för en effektiv omvärldsanalys”. Henrik Sköld arbetar sedan 2007 vid Post- och telestyrelsen som för två år sedan vann utnämningen Sveriges modernaste myndighet, bland annat för sitt omvärldsanalysarbete.  

Vem ska gå: Inbjudan har skickats till myndighetschefer och medlemsföreträdare, men även övriga medarbetare som du tror kan vara intresserade är välkomna.

Föreläsningen är den sista av fyra som hålls under 2017 om innovation och arbetsgivarpolitik. Mer information hittar du på Arbetsgivarverkets webbplats, http://www.arbetsgivarverket.se/innovation. Twittra gärna med #AGinnovation. Föreläsningen kommer att livesändas via webben och därefter också publiceras på Arbetsgivarverkets webbplats.

Har du några frågor - kontakta Sofie Arroy, e-post: sofie.arroy@arbetsgivarverket.se telefon: 076-101 52 12.