Arbetsgivarverket i Almedalen: Ett arbetsliv präglat av digitalisering – hur påverkar det ledarskapet?

03 jul 2018

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2018-07-03
Tid
13:00 - 13:45
Plats
Länsstyrelsens nedre trädgård (södra delen), Korsgatan 4 i Visby
Målgrupp
Intresserade

Oavsett om antalet chefer minskar i och med digitaliseringen eller inte, kvarstår frågan - hur kommer arbetslivet att se ut för de individer som kommer att ha uppdraget som chef och ledare i en digitalt integrerad värld?

Inspiration och samtal kring hur vi kan utveckla ett mer digitalt tankesätt som hjälper oss att se de värden ny teknik för med sig och hur digitaliseringen kan underlätta ledarskap i praktiken.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Här kan du se vilka övriga seminarier som Arbetsgivarverket arrangerar eller deltar i under Almedalsveckan