Arbetsgivarverket i Almedalen: Hur klarar de statliga myndigheterna digitaliseringen när kampen om IT-kompetensen hårdnar?

03 jul 2018

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2018-07-03
Tid
12:00 - 12:50
Plats
Länsstyrelsens nedre trädgård (södra delen), Korsgatan 4 i Visby
Målgrupp
Intresserade

Målet för de statliga verksamheterna är att leverera välfungerande och säkra digitala tjänster till medborgare och företag. Samtidigt är bristen på kvalificerad IT-kompetens stor på hela arbetsmarknaden och konkurrensen om de mest kvalificerade medarbetarna sker i dag på en global marknad.

I ett samtal diskuterar företrädare för statliga verksamheter hur de statliga arbetsgivarna kan bejaka digitaliseringens fulla potential och samtidigt undvika fallgroparna.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Här kan du se vilka övriga seminarier som Arbetsgivarverket arrangerar eller deltar i under Almedalsveckan