Skills360 Hackathon: Hur jobbar vi för att inkludera kompetens som står långt från arbetsmarknaden?

15 maj 2018

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2018-05-15
Tid
09:30 - 12:00
Plats
Clarion Hotel Sign
Målgrupp
Chefer, rekryterare, HR, kommunikatörer
Anmälan
Gör din anmälan här

Svensk arbetsmarknad präglas idag av tudelning. Det råder brist på kompetens samtidigt som stora grupper har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Som statliga arbetsgivare står vi alla inför samma utmaning och vi har med oss varierande erfarenheter i tillvägagångssätt och framgång.

Under 2018 sätter Arbetsgivarverket fokus på frågan om hur vi inkluderar kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi gör det genom workshoppar under våren och ett hackathon i höst. Hittills har vi haft åtta workshoppar där vi samlat in och tagit tillvara de erfarenheter som finns inom staten. Det vi vill bygga vidare på fram mot Skills360 Hackathon där vi ska hitta nya lösningar på den här utmaningen. Nu är det dags för den sista förberedande workshoppen.

Varmt välkommen till en workshop där vi fördjupar oss i utmaningar, möjligheter och potentialen i att ta vara på all kompetens i samhället. Anmäl dig senast 11 maj.

Vem ska gå? Du som jobbar med inkludering på arbetsplatsen och/eller är involverad i myndighetens rekryteringar. Vi tänker oss att du till exempel är chef, kommunikatör, expert eller jobbar verksamhetsnära med frågorna.

Frågor? Hör av dig till Hedda Lindselius, e-post: hedda.lindselius@arbetsgivarverket.se

Läs mer om Skills360 Hackathon och arbetet med att ta tillvara all kompetens på vår webbplats, www.arbetsgivarverket.se/hackathon

Varmt välkommen!