#AGVHackathon2018: Hur jobbar vi för att inkludera kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden?

14 feb 2018

Datum
2018-02-14
Tid
10.00-12.00
Plats
Lundqvist och Lindqvist, Stockholm
Målgrupp
Chefer, rekryterare, HR, kommunikatörer
Anmälan
Gör din anmälan här

Svensk arbetsmarknad präglas idag av tudelning. Det råder brist på kompetens samtidigt som stora grupper har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Som statliga arbetsgivare står vi alla inför samma utmaning och vi har med oss varierande erfarenheter i tillvägagångssätt och framgång.

Under 2018 sätter Arbetsgivarverket fokus på frågan om hur vi inkluderar kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom workshoppar och till sist ett hackathon vill vi ta tillvara och bygga vidare på de erfarenheter som finns i staten och, inte minst, hitta nya lösningar på hinder som vi identifierar.

Varmt välkommen till en workshop där vi fördjupar oss i utmaningar, möjligheter och potentialen i att ta vara på all kompetens i samhället!

Vem ska gå? Du som jobbar med inkludering på arbetsplatsen och/eller är involverad i myndighetens rekryteringar. Vi tänker oss att du till exempel är chef, kommunikatör, expert eller jobbar verksamhetsnära med frågorna.

Frågor? Hör av dig till sofie.arroy@arbetsgivarverket.se

Läs mer om Arbetsgivarverkets hackathon och arbetet med att ta tillvara all kompetens på www.arbetsgivarverket.se/hackathon