Utvecklingsprogram: Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan (MIA)

14 jun 2018

Kategori
Övrigt
Datum
2018-06-14
Tid
12.00-16.00
Plats
Lundqvist och Lindqvist Klara Strand, Stockholm
Målgrupp
Deltagare i programmet