Samverkansmöte om remissen Omställningsstudiestöd, Ds 2021:18

26 aug 2021

Kategori
Övrigt
Datum
2021-08-26
Tid
9.30-12.00
Plats
Digitalt möte via Zoom
Målgrupp
Medlemmar som anmodats svara på remissen