Samverkansmöte om remissen Grundläggande omställnings- och kompetensstöd, Ds 2021:16

25 aug 2021

Kategori
Övrigt
Datum
2021-08-25
Tid
9.30-12.00
Plats
Digitalt möte via Zoom
Målgrupp
Medlemmar som anmodats svara på remissen