Samverkansmöte om remissen En reformerad arbetsrätt, Ds 2021:17

24 aug 2021

Kategori
Övrigt
Datum
2021-08-24
Tid
9.30-12.00
Plats
Digitalt möte via Zoom
Målgrupp
Medlemmar som anmodats svara på remissen