Statliga arbetsgivares rehabiliteringsansvar och regler vid sjukdom - digitalt alternativ

18 feb 2021

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2021-02-18
Tid
9.00-16.30
Plats
Digital utbildning, via Zoom
Målgrupp
HR
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Det här är ett digitalt alternativ, men på mer grundläggande nivå, till den fysiska tvådagarsutbildningen med samma namn. 

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Utbildningen ger dig kunskap om hur du som arbetsgivare kan hantera olika situationer som kan uppstå under en arbetstagares sjukskrivning, arbetstagarens skyldighet att medverka i sin rehabilitering och vilka förväntningar du som arbetsgivare kan ha på andra aktörer. Utbildningen beskriver också hur Försäkringskassans regelverk ofta inte samspelar med arbetsgivarens ansvar. Utbildningen berör också i någon mån olika ersättningar som kan bli aktuella i samband med en sjukskrivning.

Utbildningen utgår från de statliga kollektivavtal och lagar som gäller under en arbetstagares sjukfrånvaro och rehabilitering samt praxis från Arbetsdomstolen. Utbildningens disposition följer i stora drag Arbetsgivarverkets process för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och består av presentationer och övningar.

Klicka här för att istället anmäla dig till utbildningen på två dagar (internat)

Kurslängd

1 dag

Innehåll

 • Rehabiliteringsprocessen
 • Ersättning vid sjukdom enligt lag och avtal
 • Begrepp, aktörer och ansvarsfördelning
 • Starten - impulser till att starta rehabiliteringsprocessen
 • Utredning
  - Sjukdom, arbetsgörmåga och behov av åtgärder
  - Arbetsgivarens verktyg; läkarintyg med mera
 • Planera, genomföra och följa upp
  - Rehabiliteringsplan/plan för återgång i arbete
  - Genomföra arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder
  - Uppföljning när arbetsgagaren inte följer planen
  - Omfattningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
 • Avsluta rehabiliteringsarbetet
  - Stadigvarande nedsättning och arbete av betydelse
 • Omplaceringsutredning enligt 7§ 2 st. LAS
 • Avsluta anställningen
 • Arbetsrätten möter socialförsäkringen

Målgrupp

HR som arbetar med rehabilitering och verksamhetsansvariga chefer med personalansvar

Ansvarig

Jenny Lindmark

Kursavgift

1 800 kr