Statlig arbetsrätt för universitet och högskolor

12 maj 2022

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2022-05-12 - 2022-05-13
Tid
Start kl. 9.30 dag 1 och avslut kl. 16.00 dag 2
Plats
I Stockholm, plats meddelas senare
Målgrupp
HR & jurister inom universitet och högskolor, se nedan
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Delegeringen av arbetsgivaransvaret ställer höga krav på kunskaper inom det arbetsrättsliga området. Kursen utgår från ett statligt arbetsgivarperspektiv och ger grundläggande kunskaper om de arbetsrättsliga regler som gäller inom statsförvaltningen generellt med ett särskilt fokus på hur dessa bestämmelser ska tillämpas vid statliga lärosäten. Syftet är att deltagarna ska få övergripande kunskap och förståelse för sambandet mellan lagar, kollektivavtal och det enskilda anställningsavtalet.

Det är inte en fördjupningskurs i arbetsrätt utan en översikt med tydligt fokus på den statliga särregleringen. Dispositionen följer arbetsgivarens hantering av en anställning från rekrytering, till insatser under anställningen och avslut av anställning. Utbildningen består av presentationer, gruppövningar och diskussioner ofta utifrån aktuella fall.

Kurslängd

2 dagar

Innehåll

  • Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet, tolkningsföreträde - MBL och samverkansavtal
  • Översiktligt om att ingå kollektivavtal - särdrag inom staten
  • Arbetsskyldighet
  • Grundläggande om att ingå anställning i staten samt specifikt hos lärosäten
  • Särskilda anställningar vid lärosäten
  • Upphovsrätt
  • Disciplinpåföljd
  • Bisysslor
  • Uppsägning vid 68 år
  • Den problematiske arbetstagaren - uppsägning på grund av personliga skäl samt avsked mm.

Målgrupp

Personalchefer, personalhandläggare som arbetar med arbetsrättsliga frågeställningar enligt ovan samt jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor och/eller vill lära sig med om de arbetsrättsliga reglerna inom den statliga sektorn.  

Ansvarig

Carl Durling

Kursavgift

2 800 kr