Rehabiliteringsansvaret vid missbruk

22 nov 2023

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2023-11-22
Tid
13.00-16.00
Plats
Digital utbildning via Zoom
Målgrupp
HR och verksamhetsansvariga chefer, se nedan
Anmälan
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Kursen är ett komplement till utbildningen Statliga arbetsgivares rehabiliteringsansvar och regler vid sjukdom och riktar sig till de som tidigare har gått den utbildningen. 

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om när det kan bli aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering vid alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär och vad som gäller arbetsrättsligt. Kursen beskriver också vad som gäller vid gråzonen mellan sjukdom och misskötsamhet. Den är främst inriktad på alkoholmissbruk, men kommer också att beröra narkotikamissbruk och i viss mån även andra former av missbruk. 

Utbildningen består av presentationer och övningar.

Kurslängd

3 timmar

Innehåll

  • Viss repetition om arbetsgivarens ansvar under en sjukskrivning, arbetstagarens skyldighet att medverka, läkarintyg med mera. 
  • Flödesschema som arbetsgivare kan använda sig av när det är oklart om alkoholmissbruket är av sjukdomskaraktär eller inte. 
  • Arbetsdomstolens rättspraxis vid uppsägning på grund av personliga skäl vid alkoholsjukdom
  • Arbetsdomstolens rättspraxis avseende narkotikamissbruk

Målgrupp

HR som arbetar med rehabilitering eller chefer med personalansvar, som redan har kunskap om statliga arbetsgivares rehabiliteringsansvar och som vill lära sig mer om arbetslivsinriktad rehabilitering vid missbruk. 

Ansvarig

Jenny Lindmark

Kursavgift

700 kr