Praktisk tillämning av Villkorsavtalens avdrags- och tilläggsmodell

30 mar 2022

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2022-03-30
Tid
9.30-12.00
Plats
Norra Latin, Stockholm
Målgrupp
HR-specialister och lönehandläggare, se nedan
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Syftet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om tilläggs och avdragsmodellen i villkorsavtalen och kunna tillämpa bestämmelserna i vanligt förekommande situationer

Kurslängd

En halv dag

Innehåll

  • Villkorsavtalens bestämmelser om avdrag och tillägg
  • Tillämpning av avdrags- och tilläggsmodellen i vanligt förekommande situationer 

Utgångspunkt för kursen är Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Målgrupp

HR-specialister och lönehandläggare (eller motsvarande), som har en övergripande kunskap om villkorsavtalen, men som behöver kunna tillämpa eller förstå avdrags- och tilläggsmodellen.  

Ansvarig

Åsa Pyka

Kursavgift

700 kr