Pensionsavtalet PA 16 Inställt

28 nov 2017

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2017-11-28 - 2017-11-29
Tid
00:00 - 00:00
Plats
Utbildningen är inställd
Målgrupp
HR eller annan arbetsgivarföreträdare på strategisk nivå
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Frågan om pension är komplex och vi får dessutom ofta höra att tjänstepensionen är avgörande för en rimlig pensionsnivå. I samband med det har det blivit allt viktigare för arbetsgivaren att förstå pension och kunna förmedla information om kollektivavtalad tjänstepensionen.

Arbetsgivarverket erbjuden en tvådagarsutbildning om pensionsavtalet PA 16. Syftet är att du som företrädare för arbetsgivaren ska få kännedom om innehållet i tjänstepensionen, dess administration och finansiering samt möjligheter till individuell och lokal anpassning.

Kurslängd

2 dagar – internat

Innehåll

Pension i Sverige
Tjänstepensionen i statlig sektor

 • Kollektivavtal, avtal och särskilda författningsbestämmelse
 • Innehållet i PA 16
  • Tillämpningsområdet
  • Ålderspensionen – vad grundar pension
   • Premiebestämd pension
   • Förmånsbestämd pension
   • Efterlevandepension, sjukpension och efterskydd
  • Möjligheter till lokal och individuell anpassning
 • Situationer (händelser) att särskilt uppmärksamma, t.ex. ledigheter
 • Aktörer och deras roller
 • Administration, t.ex. överföringskrav
 • Finansiering och tryggande av pensionen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetsgivarföreträdare, på en strategisk nivå, som i din profession behöver kunna ta ställning i pensionsfrågor samt informera och besvara frågor från chefer och anställda om tjänstepensioner, utan att vara specialist på området.

Ansvarig

Matilda Nyström Arnek

Kursavgift

3 200 kr. En kostnad på cirka 2000 kr för internat tillkommer.