Pensionsavtalet PA 16

26 jan 2022

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2022-01-26
Tid
9.00-16.00
Plats
Digital utbildning, via Zoom
Målgrupp
HR eller annan arbetsgivarföreträdare på strategisk nivå
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Frågan om pension är komplex och vi får dessutom ofta höra att tjänstepensionen är avgörande för en rimlig pensionsnivå. I samband med det har det blivit allt viktigare för arbetsgivaren att förstå pension och kunna förmedla information om kollektivavtalad tjänstepensionen.

Arbetsgivarverket erbjuder en endagsutbildning med fokus på pensionsavtalet PA 16. Syftet är att du som företrädare för arbetsgivaren ska få ökad kännedom om pension, pensionsavtalets innehåll, dess administration och finansiering samt möjligheter till individuell och lokal anpassning. 

Kurslängd

1 dag

Innehåll

  • Pensionen för anställda inom den statliga sektorn (allmän pension och tjänstepension)
  • Förmåner och villkor i tjänstepensionsavtalet PA 16
  • Situationer (händelser) att särskilt uppmärksamma, t.ex. ledigheter
  • Finansiering och tryggande av pensionen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetsgivarföreträdare, på strategisk nivå, som i din profession behöver kunna ta ställning i pensionsfrågor samt informera och besvara frågor från chefer och anställda om tjänstepensioner, utan att vara specialist på området.

Ansvarig

Matilda Nyström Arnek

Kursavgift

1 400 kr