MBL och samverkan

28 sep 2023

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2023-09-28
Tid
9.00- senast 12.30
Plats
Digital utbildning via Zoom
Målgrupp
HR och verksamhetsansvariga chefer
Anmälan
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Kursen utgår från ett statligt arbetsgivarperspektiv och ger grundläggande kunskaper om förhandlingar enligt MBL, med fokus på samverkansförhandlingar och hur dessa bestämmelser ska tillämpas. Utbildningen består av huvudsakligen av föreläsningar med interaktiva inslag. 

Kurslängd

3 timmar

Innehåll

  • Förhandlingsskyldighet enligt MBL, med fokus på samverkansförhandlingar
  • Tolkningsföreträde enligt 34 och 35 §§ MBL

Målgrupp

HR och verksamhetsansvariga chefer som redan har arbetsrättslig kunskap och som vill lära sig mer om de arbetsrättsliga reglerna inom den statliga sektorn. 

Ansvarig

Lars Åström

Kursavgift

700 kr