Löne- och anställningsvillkor i staten

30 okt 2019

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2019-10-30 - 2019-10-31
Tid
Start kl. 09.30 den 30 oktober och avslut ca kl. 16.00 den 31 oktober
Plats
Kapitel 8 Klara Strand, Stockholm
Målgrupp
HR-specialister, lönechefer och lönehandläggare
Anmälan
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Syftet med kursen är att ge kunskap om de centrala lönebestämmelserna, främst Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Ett annat syfte är att ge kunskap om sambanden mellan de regelsystem som styr de statsanställdas anställningsvillkor.

Kurslängd

2 dagar

Innehåll

  • Översikt över tillämpliga lagar, författningar samt centrala kollektivavtal
  • Genomgång av bestämmelser om lön, avdrag och tillägg
  • Arbetstid, bl.a. koncentrerad deltidstjänstgöring
  • Allmänt om ledigheter
  • Lön under sjukfrånvaro
  • Föräldraledighet
  • Semester

Utgångspunkt för kursen är Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Målgrupp

Du som arbetar med HR- och lönefrågor inom det statliga avtalsområdet, t.ex. HR-specialister, lönechefer och lönehandläggare.

Ansvarig

Yasmine Trolle

Kursavgift

3 600 kr inklusive fikapauser och gemensam lunch.