Löne- och anställningsvillkor i staten

29 sep 2021

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2021-09-29
Tid
9.00-15.30 båda dagarna den 29 september och den 6 oktober
Plats
Digital utbildning, via Zoom
Målgrupp
HR-specialister, lönechefer och lönehandläggare
Anmälan
Fullbokat. Anmäl dig för att placeras i kö.
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Syftet med kursen är att ge kunskap om de centrala lönebestämmelserna, främst Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Ett annat syfte är att ge kunskap om sambanden mellan de regelsystem som styr de statsanställdas anställningsvillkor.

Kurslängd

2 dagar

Innehåll

  • Översikt över tillämpliga lagar, författningar samt centrala kollektivavtal
  • Genomgång av bestämmelser om lön, avdrag och tillägg
  • Arbetstid, bl.a. koncentrerad deltidstjänstgöring
  • Allmänt om ledigheter
  • Lön under sjukfrånvaro
  • Föräldraledighet
  • Semester

Utgångspunkt för kursen är Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Målgrupp

Du som arbetar med HR- och lönefrågor inom det statliga avtalsområdet, t.ex. HR-specialister, lönechefer och lönehandläggare.

Ansvarig

Åsa Pyka

Kursavgift

3 600 kr