Introduktion till att teckna lokala kollektivavtal

03 nov 2021

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2021-11-03
Tid
9.00-12.00
Plats
Digital utbildning, via Zoom
Målgrupp
HR
Anmälan
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

De centrala avtalen som reglerar villkor och förmåner (VA, VA-T och AVA/AVA-T) ger möjligheter att genom lokala kollektivavtal anpassa villkoren så att de främjar och utvecklar verksamheten. 

Under utbildningen går vi översiktligt igenom de rättsliga förutsättningarna och cad som är viktigt att tänka på vid tecknande av kollektivavtal.

Syftet med utbildningen är, att genom grundläggande kunskap om regelverket och vad man bör tänka på när man ingår kollektivavtal, stärka deltagarna i deras roll som arbetsgivarföreträdare. 

Detta är en kortare digital version av den utbildning som normalt ges på internat under två dagar. 

Kurslängd

Halv dag 

Målgrupp

Personalchefer, förhandlingschefer och andra som har till uppgift att företräda arbetsgivaren i lokal förhandlingar om kollektivavtal. 

Ansvarig

Åsa Pyka

Kursavgift

900 kr.