Fördjupad praktisk tillämpning av Villkorsavtalens avdrags- och tilläggsmodell

02 maj 2023

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2023-05-02
Tid
9.30-12.30
Plats
Scandic Hotel Continental, Stockholm
Målgrupp
HR-specialister och lönehandläggare, se nedan
Anmälan
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Syftet med kursen är att deltagarna ska få fördjupad kunskap om den praktiska tillämpningen av tilläggs och avdragsmodellen i villkorsavtalen och kunna tillämpa bestämmelserna vid extra knepiga och inte så vanligt förekommande situationer. Deltagarna kommer också att ges möjlighet att i förväg komma in med aktuella frågeställningar. 

Kurslängd

En halv dag

Innehåll

  • Tillämpning av avdrags- och tilläggsmodellen i speciella situationer 
  • Deltagarnas frågeställningar

Utgångspunkt för kursen är Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Målgrupp

HR-specialister och lönehandläggare (eller motsvarande), som har goda kunskaper om  villkorsavtalen och avdrags- och tilläggsmodellen.  

Ansvarig

Åsa Pyka

Kursavgift

700 kr