Fördjupad praktisk tillämpning av Villkorsavtalens avdrag- och tilläggsmodell

26 okt 2022

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2022-10-26
Tid
9.30-12.00
Plats
Digital utbildning via Zoom
Målgrupp
HR-specialister och lönehandläggare, se nedan
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Syftet med kursen är att deltagarna ska få fördjupad kunskap om den praktiska tillämpningen av tilläggs och avdragsmodellen i villkorsavtalen och kunna tillämpa bestämmelserna vid extra knepiga och inte så vanligt förekommande situationer. Deltagarna kommer också att ges möjlighet att i förväg komma in med aktuella frågeställningar. 

Kurslängd

En halv dag

Innehåll

  • Tillämpning av avdrags- och tilläggsmodellen i speciella situationer 
  • Deltagarnas frågeställningar

Utgångspunkt för kursen är Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Målgrupp

HR-specialister och lönehandläggare (eller motsvarande), som har goda kunskaper om  villkorsavtalen och avdrags- och tilläggsmodellen.  

Ansvarig

Åsa Pyka

Kursavgift

700 kr