Chef i staten

16 nov 2022

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2022-11-16 - 2022-11-17
Tid
Start 9.30 den 16 november och avslut ca 16.30 den 17 november
Plats
Kapitel 8 Klara Strand, Stockholm
Målgrupp
Lönesättande chefer
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Delegering av arbetsgivaransvaret ställer höga krav på chefer att förstå den gemensamma statliga arbetsgivarpolitiken och vara tydliga arbetsgivarföreträdare.

Syftet med utbildningen är att ge dig som är ny chef i staten en introduktion i vad det innebär att företräda en statlig arbetsgivare. För att kunna hantera olika typer av arbetsgivarfrågor säkerställer vi att du får baskunskaper i arbetsrätt med särskilt fokus på den statliga sektorn, våra kollektivavtal samt lönebildning och lönesättning.

Kurslängd

2 dagar

Innehåll

  • Statlig arbetsgivarpolitik och chefens roll som arbetsgivarföreträdare
  • Den statliga värdegrunden
  • Statlig arbetsrätt, grundläggande om att anställa i staten, arbetsskyldighet, disciplinpåföljd, bisysslor m.m.
  • Lönebildning och lönesättning – det lönesättande chefens roll och ansvar

Målgrupp

Nya chefer i staten med direkt personalansvar (lönesättande chefer). I mån av plats även andra chefer i staten som har behov av baskunskaper i arbetsgivarfrågor.

Denna utbildning är inte avsedd för dig som är HR-chef eftersom du behöver fördjupade kunskaper i arbetsgivarfrågor. Se övriga öppna utbildningar.

Ansvarig

Ana Gnospelius

Kursavgift

2 800 kr