Att teckna lokala kollektivavtal

21 nov 2023

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2023-11-21 - 2023-11-22
Tid
Start kl. 10.00 den 21 november och avslut kl. 16.00 den 22 november
Plats
Skepparholmen konferens, Saltsjö-Boo
Målgrupp
HR-chefer och förhandlingschefer
Anmälan
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

De centrala avtalen som reglerar villkor och förmåner (VA, VA-T och AVA/AVA-T) ger möjligheter att genom lokala kollektivavtal anpassa villkoren utifrån verksamhetens behov. För att lyckas ingå effektiva och verksamhetsanpassade lokala kollektivavtal är det viktigt att dels ha kännedom om det arbetsrättsliga regelverket kopplat till kollektivavtal, med särskilt fokus på statlig särreglering, dels kunna analysera och bedöma konsekvensen av en avvikelse från det centrala kollektivavtalet -  på kort och lång sikt. Till exempel vad måste regleras, vad kan uppnås på annat sätt? Vidare är det viktigt att som arbetsgivarföreträdare känna sig trygg med och ha kontroll över den lokala processen från idé till genomförande.  Under utbildningen går vi igenom de rättsliga förutsättningarna, vi ingår lokala kollektivavtal och reflekterar över vilka faktorer som är avgörande för slutresultatet.

Syftet med utbildningen är, att genom ökad kunskap om regelverket och förhandlingsprocessen, stärka deltagarna i deras roll som arbetsgivarföreträdare.

För att dagarna ska bli givande är det viktigt att deltagarna delar med sig av egna erfarenheter samt aktivt deltar i praktiska moment och diskussioner.

Observera att denna kurs går på internat. Hotellrum är bokat för alla deltagare. Kostnad för middag, logi och frukost tillkommer.

Kurslängd

2 dagar - internat 

Målgrupp

Personalchefer, förhandlingschefer och andra som har till uppgift att företräda arbetsgivaren i lokal förhandlingar om kollektivavtal. 

Ansvarig

Åsa Pyka

Kursavgift

2 800 kr