Att anställa i staten

06 okt 2020

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2020-10-06
Tid
09.00-15.30
Plats
Digital utbildning
Målgrupp
HR
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Kursen är en fördjupning i de regler som gäller vid anställning med tydligt fokus på statlig särreglering. Hela processen, från det att behov fastställs till det att ett anställningsbeslut vinner laga kraft kommer att belysas. Kursen kommer också att beröra de aspekter av diskrimineringslagen som kan aktualiseras i samband med anställningsförfarandet. Syftet med kursen är att ge en fördjupad kunskap om anställningsförfarandet inom staten.

Kurslängd

1 dag

Innehåll

  • Aktuellt regelverk; lagen om anstälningsskydd (LAS), Anställningsförordningen (AF), Lagen om offentlig anställning (LOA), Regeringsformen (RF) och Diskrimineringslagen (DL)
  • Kravprofilen
  • Information om ledig tjänst
  • Urvalsförfarandet och anställningsbeslutet
  • Överklagande
  • Diskrimineringslagstiftningen

Målgrupp

Personalchefer samt personalhandläggare och personalspecialister som vill fördjupa sig i de arbetsrättsliga reglerna vid rekrytering med tydligt fokus på den statliga särregleringen. För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha generella arbetsrättsliga kunskaper samt erfarenhet av rekrytering.

Ansvarig

Carl Durling

Kursavgift

1 800 kr