Agera rätt vid omställning

20 okt 2020

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2020-10-20 - 2020-10-21
Tid
Start kl. 09.30 den 20 oktober och avslut ca kl. 16.00 den 21 oktober
Plats
Digital utbildning
Målgrupp
HR
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

De statliga verksamheterna lever under ständig förändring. Förändrade ekonomiska förutsättningar, effektivisering, verksamhetsövergång och flytt av hela eller delar av verksamheten är exempel på sådana förändringar. Dessa omständigheter kan i sin tur medföra att det uppstår behov av att förändra verksamheten och i vissa fall att arbetsbrist uppstår. Syftet med utbildningen är att öka deltagarnas kunskap om det arbetsrättsliga regelverket kopplat till omställning, med särskilt fokus på statlig särreglering.

Kurslängd

2 dagar

Innehåll

  • MBL
  • Arbetsskyldighet
  • Arbetsbrist
  • Omställningsavtalen
  • Verksamhetsövergång
  • Omlokalisering

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personalchefer, personalhandläggare och andra som har till uppgift att ge arbetsrättsligt stöd i en omställningssituation.

Förkunskap

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen är kunskap om arbetsrättsliga frågeställningar en förutsättning.

Ansvarig

Anna Fredriksson

Kursavgift

3 600 kr