Utbildning i den statliga arbetsgivarpolitiken och arbetsgivarrollen vid Statens tjänstepensionsverk

23 sep 2021

Kategori
Medlemsanpassad utbildning
Datum
2021-09-23
Tid
9.00-12.00
Plats
Digital utbildning, via Zoom
Målgrupp
Chefer