Statliga arbetsgivares rehabiliteringsansvar och regler vid sjukdom vid Länsstyrelsen i Östergötlands län

14 jan 2022

Kategori
Medlemsanpassad utbildning
Datum
2022-01-14
Tid
Heldag
Plats
Digital utbildning, via Zoom
Målgrupp
Chefer