Statliga arbetsgivares rehabiliteringsansvar och regler vid sjukdom vid Länsstyrelsen i Östergötlands län

10 dec 2021

Kategori
Medlemsanpassad utbildning
Datum
2021-12-10
Tid
Heldag
Plats
Digital utbildning, via Zoom
Målgrupp
Chefer