Lönebildning vid Länsstyrelsen i Gävleborgs län

20 jan 2022

Kategori
Medlemsanpassad utbildning
Datum
2022-01-20 - 2022-01-21
Tid
13.00-16.00 båda dagarna
Plats
Digital utbildning via Zoom
Målgrupp
Chefer och HR