Informationsmöte för dig som ny medlemschef

13 mar 2018

Kategori
GD-möte
Datum
2018-03-13
Tid
10.00-14.00
Plats
Arbetsgivarverket, Stockholm
Målgrupp
Nya medlemschefer
Anmälan
Gör din anmälan här

Varmt välkommen till Arbetsgivarverket och en introduktionsdag om din medlemsorganisation och ditt uppdrag som myndighetschef att medverka till utveckling och samordning av den statliga arbetsgivarpolitiken!

Regeringen har i stor utsträckning delegerat det arbetsgivarpolitiska ansvaret till de statliga verksamheternas högste chef. Delegeringen ger dig och andra statliga arbetsgivare en stor frihet att utforma och utveckla verksamheterna utifrån egna förutsättningar. Med friheten följer också ett stort ansvar att hitta lösningar som bygger på en väl utvecklad arbetsgivarpolitisk samverkan. Som medlem i Arbetsgivarverket, som är din statliga arbetsgivarorganisation, ansvarar du som myndighetschef tillsammans med övriga medlemmar och Arbetsgivarverket för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

Vid mötet den 13 mars, som anordnas särskilt för dig och andra nya myndighetschefer, får du möjlighet att diskutera arbetsgivarfrågor, både ur ett övergripande statligt perspektiv och ur ditt egna verksamhetsperspektiv. Medverkar gör Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler tillsammans med ledningsgrupp, rådgivare samt Martin Holmgren, generaldirektör för Domstolsverket och ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse.  

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Arbetsgivarverkets uppgift är att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken genom samverkan med medlemmarna, ansvara för centrala förhandlingar med de fackliga organisationerna och företräda staten i arbetsrättsliga tvister.