Frukostmöte för medlemschefer: Arbete i hemifrån och arbete på distans? Hur hanterar vi som statliga arbetsgivare pandemiutmaningen?

16 feb 2021

Kategori
GD-möte
Datum
2021-02-16
Tid
07.45-09.00
Plats
Digitalt möte, via Zoom
Målgrupp
Högste chef för medlem i Arbetsgivarverket