Frukostmöte för medlemschefer: Säkerhetsskydd och säkerhetsklassade anställningar – kan ökad säkerhet i verksamheten krocka med arbetsrätten?

10 apr 2019

Kategori
GD-möte
Datum
2019-04-10
Tid
07.30-09.15
Plats
Arbetsgivarverket
Målgrupp
Myndighetschefer
Anmälan
Gör din anmälan här

Välkommen till ett frukostmöte den 10 april som arrangeras exklusivt för dig som är myndighetschef eller chef för medlem i Arbetsgivarverket. Vid detta möte diskuterar vi den högaktuella frågan om säkerhetsskydd och de utmaningar som finns utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Säkerhetsskyddsfrågor ligger högt på agendan i samhällsdebatten och en ny säkerhetsskyddslag träder i kraft den 1 april i år. Samhällsutvecklingen ställer krav på ett ökat säkerhetstänkande, men det finns också problematik ur ett arbetsgivarperspektiv då utökad säkerhetsklassning i förlängningen kan få arbetsrättsliga konsekvenser.

Arbetsgivarverket bjuder därför in till ett frukostseminarium där olika aspekter kring säkerhetsskydd och säkerhetsklassning av anställningar diskuteras.

Seminariet inleds med att kanslirådet Dan Leeman på Justitiedepartementet håller en inledande presentation om den nya säkerhetsskyddslagen. Arbetsrättsjuristerna Hedda Mann och Hanna Schmidt, Arbetsgivarverket, berättar sedan om arbetsrättsliga konsekvenser av säkerhetsklassning. Därefter följer en frågestund och möjligheter till diskussion.

De inledande presentationerna av Dan Leeman, Hedda Mann och Hanna Schmidt, kommer att filmas och i efterhand göras tillgängliga för Arbetsgivarverkets medlemmar. Den efterföljande frågestunden och diskussionen kommer däremot inte att filmas.