Frukostmöte för medlemschefer: Hur ska DIGG stödja staten att öka takten i digitaliseringen?

07 dec 2018

Kategori
GD-möte
Datum
2018-12-07
Tid
7.30-9.15
Plats
Arbetsgivarverket, Stockholm
Målgrupp
Medlemschefer
Anmälan
Gör din anmälan här

Välkommen till ett frukostmöte som arrangeras exklusivt för dig som är myndighetschef eller högste chef för medlem i Arbetsgivarverket. Vår gäst är Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.

 

I september i år slog den nya myndigheten upp portarna i Sundsvall efter att regeringen i budgetpropositionen för 2018 uttalat att digitaliseringen i offentlig sektor behöver stärkas. Men vad innebär det i praktiken att DIGG "ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig."? Detta kommer Anna Eriksson att berätta mer om på Arbetsgivarverkets frukostmöte för dig som är myndighetschef eller motsvarande.

I anslutning till mötet kommer det att finnas möjligheter att ställa frågor och gemensamt med kollegorna i statsförvaltningen diskutera den utmaning vi står inför; att bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter och hur vi som statliga arbetsgivare kan stödja en utveckling där Sverige återtar en internationell topposition inom digital utveckling.

Varmt välkommen att medverka i en dialog med Anna Eriksson om DIGG:s uppdrag.