arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Maja: "Hedersamt att få representera Sverige i utlandet"

Maja Edfast är utsänd av Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete och arbetar vid svenska ambassaden i Pristina, Kosovo.

Berätta kort vad du jobbar med:
– Jag arbetar som förste ambassadsekreterare vid Sveriges ambassad i Pristina, Kosovo. Som utsänd av Sida arbetar jag dels som handläggare av svenskt stöd till Kosovo inom områden som demokrati och statsbyggande och dels som analytiker.

Vad har du för utbildning och vad har du jobbat med tidigare?
– Jag har en magisterexamen från Uppsala Universitet med huvudinriktning freds- och konfliktkunskap. Innan jag började på Sida jobbade jag ett par år inom civilsamhället med frågor kring kvinnor, fred och säkerhet. På Sida började jag 2008 och jobbade främst med utbildning och kapacitetsutveckling inom jämställdhet, mänskliga rättigheter, humanitära frågor och konflikt (därtill hann jag med två föräldraledigheter i väldigt rask takt)! 

– 2014 fick jag min första utlandstjänstgöring, vid ambassaden i Dhaka, Bangladesh. Där arbetade jag med att bygga upp en portfölj av biståndsinsatser inom områden som demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet – både spännande och svårt, i ett alldeles underbart land.

Vad lockade dig att söka ditt nuvarande jobb?
– Min nuvarande tjänst är utmanade eftersom den skiljer sig från mina tidigare tjänster vad gäller  tematik och uppgifter. Som handläggare ansvarar jag bland annat för insatser inom reformområden som skatter, statistik och kommunal planering! Kosovo är ett fascinerande land att arbeta i på dessa områden, eftersom staten så ung. Viljan finns för att förändra strukturer och system och Kosovos långsiktiga mål är ett medlemskap i EU, men mycket arbete krävs ännu för att nå hela vägen fram.

Som analytiker, vilket jag är på ungefär 30 procent, får jag dessutom en möjlighet att tillsammans med mina kosovanska kollegor och min chef, arbeta fokuserat med alla våra insatser på ett övergripande plan. Det analytiska arbetet ska säkerställa att våra insatser som helhet är i enlighet med den strategi vi styrs av och i linje med svenska prioriteringar och att de är aktuella och relevanta i den föränderliga kontext som vi arbetar i. Det omfattar både nulägesanalys och "framtidsspaning", vilket är otroligt intressant!

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?
– Allra mest uppskattar jag att arbetet alltid känns meningsfullt. Om än i liten skala ger det mig förmånen att få vara med och förändra vardagen för människor till det bättre. Varje dag. Därtill får jag och min familj chansen att möta nya kulturer vilket ger oss oändligt mycket. Lägg till ständiga utmaningar med högt tempo och krävande uppgifter så är det helt enkelt mitt drömjobb.

Vad betyder det för dig att ditt jobb är statligt?
– Att arbeta statligt betyder för mig innebär att min roll är reglerad och regelstyrd – samtidigt som den ger stora möjligheter till utveckling. Att arbeta vid en ambassad gör mig inte bara till en statstjänsteman, vilket är nog så hedersamt och viktigt i förhållande till svenska medborgare som ju är våra "uppdragsgivare", men också till en representant för Sverige i utlandet. Min erfarenhet är att Sverige har ett mycket gott rykte och bilden av vårt land utomlands är väldigt positiv, vilket vi både ska förvalta och dra nytta av!

–Att mitt jobb är statligt betyder sist, men verkligen inte minst, för mig som förälder också att det är tryggt. Runt mig och min familj finns ett fungerande system som gör att det faktiskt är möjligt att förena familjeliv och utlandsposteringar. Jämställdhet i praktiken, helt enkelt.

Sida

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom sitt arbete och tillsammans med andra bidrar Sida till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Antalet anställda per 1 juni, 2016 är totalt 782 personer, varav cirka 156 personer arbetar på utlandsmyndigheter.

Lediga jobb på Sida

Källa: Sida

Jag vill hitta mitt drömjobb!