arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

"Statliga arbetsgivare tänker helt rätt"

Bra arbetsvillkor, förtroende, frihet under ansvar och flexibilitet gör att Jennie Agardh, som jobbar som jurist på Post- och telestyrelsen, enkelt kan kombinera arbetsliv och föräldraskap.

Berätta kort om vad du gör på jobbet.

– Just nu jobbar jag som projektledare och gör en analys av bredbandsmarknaderna i Sverige, men jag bidrar till exempel också med sakkunskap när det gäller fast bredband, är med i tillsynsprocesser och jobbar med internationella frågor.

Vad har du gjort tidigare?

– Jag har tidigare jobbat inom telekombranschen på den privata sidan.

Vad lockade dig att söka ditt nuvarande jobb?

– Jag hade mycket kontakt med Post- och telestyrelsen, PTS, när jag satt på andra sidan och flera arbetskamrater som börjat där talade gott om myndigheten. På många jobb sitter man uppdelat på kompetenser, men på PTS sitter flera kompetenser tillsammans och samarbetar på ett helt annat sätt vilket gör jobbet kul och utmanande. En annan viktig faktor var också flexibilitet och frihet under ansvar vilket gör att det går att kombinera arbetsliv och föräldraskap på ett enkelt sätt.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

– Att det är intressanta arbetsuppgifter och aktuella, dynamiska, viktiga frågor vi arbetar med. Vi är ju beroende av bredbandsuppkopplingar och att jag har möjlighet att vara med och påverka att den marknaden förbättras och utvecklas är en stark drivkraft. Det är bra arbetsvillkor, prestigelöst och personer med olika bakgrunder och erfarenheter gör att det är en bra kultur på PTS och man ser till att dela med sig av sin kunskap. Myndigheten har ett stort förtroende för sina medarbetare och jobbar smart genom bland annat interna utbildningar för att skapa en kunskapsbank och på så sätt minska sårbarheten.

Vad betyder det för dig att ditt jobb är statligt?

– Det är en annan mentalitet mot när jag tidigare jobbat privat, det handlar inte bara om att se en vinst där framme utan vi fyller en viktig samhällsfunktion. Jag tror också att det är en framgångsfaktor att myndigheterna har ett tydligt uppdrag och en tydlig vision. Vi jobbar mot ett gemensamt mål.

Jag vill hitta mitt drömjobb!

Fakta: Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, it och radio. Myndighetens vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. På PTS jobbar cirka 300 personer.

Hitta lediga jobb på Post- och telestyrelsen

Vill du veta mer om hur det är att jobba som jurist i staten?

Statliga arbetsgivare tänker rätt

Det är en framgångsfaktor att myndigheterna har ett tydligt uppdrag och en tydlig vision. Vi jobbar mot ett gemensamt mål.

Jennie Agardh, jurist Post- och telestyrelsen