”Jag jobbar i en komplex och samtidigt mycket lärorik miljö"

Som projektledare och verksamhetsarkitekt på Finansdepartementet utvecklar Rodabe Alavi it-stöd för att effektivisera framtagning och uppföljning av statens budget.

Berätta kort om vad du gör på jobbet!

– Jag jobbar på budgetavdelningen på Finansdepartementet som projektledare och verksamhetsarkitekt. Jag ansvarar för utveckling och förvaltning av verksamhetsstöden för budgetering och hantering av dokument inom den statliga budgetprocessen på en operativ nivå genom att analysera verksamhetens behov, processer och arbetssätt.

Vad har du gjort tidigare?

– Jag har jobbat som it-projektledare, projektledare och förvaltningsledare främst inom statlig förvaltning. Jag har också erfarenheter av att jobba som projektledare inom den privata sektorn. Jag är högskoleingenjör inom data- och systemvetenskap från University of Science and technology i Iran. Jag har studerat vidare här i Sverige och är Medicinsk Informatiker på magisternivå från Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Vad lockade dig att söka ditt nuvarande jobb?

– Redan under studietiden hade jag ett intresse av att jobba på Socialdepartementet som hade ett bra rykte hos oss studenter på Karolinska Institutet. Innan jag kom hit jobbade jag som it-projektledare på Socialstyrelsen med ett nationellt utvecklingsprojekt och kom i nära kontakt med många aktörer inom den offentliga sektorn bland annat Socialdepartementet och Regeringskansliet. När jag såg att Regeringskansliets förvaltningsavdelning letade efter en förvaltningsledare/projektledare sökte jag direkt.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

– Det jag uppskattar mest med mitt nuvarande jobb är att jag jobbar så nära en av de viktigaste kärnprocesserna som regeringen och Regeringskansliet driver: den statliga budgetprocessen. Här ser man hur politik och interna processer samspelar i regeringens förslag på politik i budgetpropositioner, mycket komplext men samtidigt en mycket intressant och lärorik arbetsmiljö. Men det som är mest intressant för mig utifrån mitt perspektiv och yrkesprofession är att se hur utveckling av it-stöd kan bidra med att effektivisera arbetet med framtagning och uppföljning av statens budget.

Fakta: Regeringskansliet

Regeringskansliets uppdrag är att vara ett stöd till regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. I myndigheten ingår Statsrådsberedningen, departementen och Förvaltningsavdelningen. I Regeringskansliet befinner du dig i händelsernas centrum där du, tillsammans med kunniga och samhällsintresserade kollegor, utför ett meningsfullt arbete. Varje dag.

www.regeringen.se/jobb