arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

”Friheten och möjligheten att förverkliga egna idéer är det bästa med mitt jobb”

Halva sin arbetstid ägnar Susanne Engström sig åt att undervisa blivande lärare i teknikdidaktik vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Den andra hälften ägnar hon åt sin egen forskning.

Berätta kort om vad du jobbar med!

– Jag arbetar som lektor i teknikdidaktik på Kungliga tekniska högskolan, KTH, sedan 2015. Det betyder att jag undervisar blivande tekniklärare på högstadie- och gymnasienivå i didaktik, det vill säga läran om hur man undervisar. I tjänsten ingår även att jag ägnar mig åt min egen forskning halva min arbetstid.

– Förutom det är jag även grundutbildningsansvarig vilket innebär att jag ansvarar för de program och kurser som vi håller. Till min hjälp har jag program- och kursansvariga som driver programmen respektive skapar och genomför kurserna. I rollen ingår även att upprätthålla kontakter med övriga institutioner, eller skolor som vi kallar dem för, inom KTH. Varje skola har en grundutbildningsansvarig och vi träffas regelbundet för att hitta gemensamma rutiner och fatta beslut kring grundutbildningen.

Vad har du för utbildning och vad har du jobbat med tidigare?

− På gymnasiet gick jag naturvetenskapligt program och därefter började jag läsa samhällsbyggnadsteknikprogrammet vid Luleå tekniska högskola. Jag blev färdig civilingenjör 1986 och började arbeta inom Försvarsmakten med vatten och avloppsförsörjning, avfallsteknik och miljöledning.

– Efter några år valde jag att gå över och arbeta i konsultbranschen med företag som ville miljöcertifiera sig. Jag hjälpte till med miljöutredningar, att göra miljökonsekvensbeskrivningar och miljöledningssystem och höll även kurser inom miljöområdet. Det var då jag upptäckte att jag verkligen älskade att undervisa. Det ledde till att jag så småningom valde att börja vikariera som lärare vid sidan av mitt konsultarbete. Efter några år bestämde jag mig för att utbilda mig till lärare och under studietiden fortsatte jag att arbeta som konsult samtidigt som jag vikarierade som lärare.

– Hösten 2005 blev jag doktorand inom naturvetenskapens- och teknikens didaktik. Med ens arbetade jag inom akademin både som doktorand och med att utbilda lärare vilket var väldigt spännande. Efter min disputation, 2011, började jag som post dok, vilket innebär att man har en temporär forskartjänst.

Vad lockade dig att söka ditt nuvarande jobb?

− Jag ville ha ett lektorat i teknikdidaktik och ville forska inom just det specifika området. Jag trivs väldigt bra här vid KTH eftersom jag själv är civilingenjör i grunden och känner mig hemma inom den teknikorienterade delen av akademin.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

− Det jag uppskattar mest är nog friheten och att det finns utrymme både för problemlösning och att förverkliga sina egna idéer. Jag tycker också om den fysiska miljön på KTH som både är historisk och lite pampig. Dessutom finns det ett driv som jag uppskattar.

Fakta: Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH är Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning ochsamlar studenter, forskare och fakultet från hela världen. På KTH:s fem campus i Stockholm med omnejd finns cirka 12 000 heltidsstudenter, 2 000 doktorander och ungefär 3 700 heltidsanställda.

Källa: KTH

Hitta lediga jobb på KTH