Utvecklande arbetsuppgifter

Att utvecklas i arbetet tycker de flesta är viktigt. Därför strävar statliga arbetsgivare efter att erbjuda dig som anställd goda möjligheter till kompetensutveckling.

Kompetensutveckling kan, vid sidan av kurser, vara att delta i arbetsgrupper, projekt och nätverk. Det kan också handla om samverkan mellan erfarna och mindre erfarna kollegor eller att man kan växla mellan olika arbetsuppgifter. Andelen anställda i staten som har fått utbildning på betald arbetstid under de senaste 12 månaderna är högre än inom övriga arbetsmarknadssektorer, liksom andelen som fått minst fem dagars utbildning på betald arbetstid under det senaste året.

Staten är den sektor på arbetsmarknaden som har störst andel högutbildad personal. Andelen anställda med eftergymnasial utbildning är nästan dubbelt så hög som på arbetsmarknaden som helhet. Arbetsuppgifterna är viktiga och kvalificerade. Kraven på effektivitet och medborgarfokus skapar ett förändringstryck som driver på utveckling, nya tekniska lösningar och förändrade arbetsmetoder.

I de statliga verksamheterna ökar behovet av akademiker:

  • IT-verksamheten är i stadig tillväxt. Cirka 10 000 personer arbetar med IT-utveckling och IT-stöd i staten och antalet har årligen ökat med 17 procent sedan 2010.
  • År 2005 arbetade knappt 8 000 civilekonomer inom staten, år 2016 hade antalet ökat till drygt 11 000, en ökning med över 37 procent.
  • Staten är en av de största arbetsgivarna för jurister i Sverige. Drygt 14 000 statligt anställda har en utbildning inom juridik eller rättsvetenskap.