arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

SAMarbete 2018

Den 7 mars är vi på arbetsmarknadsdagen SAMarbete i Lund. På den här sidan har vi samlat information som kan vara intressant för dig som besöker oss där. Är du samhällsvetare och intresserad av att jobba i staten? Kom och träffa oss!

Statliga arbetsgivare

Var kan du jobba om du vill jobba statligt? Se hela listan!

Arbetsgivarverket/Våra medlemmar

Ladda ned vår skrift!

Bild: Broschyren Låt karriären lyfta!

De statliga myndigheterna erbjuder många spännande utvecklingsmöjligheter. Väljer du en karriär i staten jobbar du för Sveriges långsiktiga utveckling med samhällsnytta i fokus.

Läs mer i vår broschyr!

Let your career take off!

Bild: Broschyren Let your career take off!

The central government sector provides plenty of rewarding opportunities for personal and career development, with jobs that use your qualifications and give you responsibility.

Download or order our brochure to read more!

Studentmedarbetare i staten

Bild: Broschyren Studentmedarbetare i staten

Genom studentmedarbetaravtalet kan du som är student få möjlighet att parallellt med heltidsstudier arbeta på en statlig arbetsplats, med uppgifter som har en tydlig koppling till det du studerar.