Vi behöver någon som mest är ute på nätet

Jobba med IT i staten

Om du jobbar med IT i staten bidrar du till samhällsnytta med fokus på digitalisering. Du jobbar i team och erbjuds trygga anställningar med bra villkor med stor möjlighet att påverka ditt arbete.

Kraven på effektivitet och medborgarfokus skapar ett förändringstryck som driver på utveckling, nya tekniska lösningar och förändrade arbetsmetoder. Digitaliseringen är ett prioriterat område och en viktig förutsättning för effektivisering av statsförvaltningen. 

"Om du jobbar med IT i staten bidrar du till samhällsnytta med fokus på digitalisering""

Jobbmöjligheter inom IT i staten

Statliga verksamheter har ett stort behov av IT-kompetens. Framför allt behövs personer som kan driva IT-utvecklingen och hitta nya smarta lösningar för den mångfald av verksamhet som staten bedriver.

Gå in och läs mer om Trafikverket, Kronofogden, Pensionsmyndighetenm Skatteverket och Patent- och registreringsverkets behov av IT personal nedan:

Trafikverket

Kronofogden

Pensionsmyndigheten

Skatteverket

Patent-och registreringsverket

"Vill du driva IT-utvecklingen framåt och hitta nya smarta lösningar?"