arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Internationellt arbete

På många myndigheter finns stora möjligheter att arbeta utomlands och delta i internationella samarbeten.

Globalisering och ökat internationellt samarbete, inte minst genom EU-medlemskapet, har gjort de internationella frågorna till en naturlig och integrerad del av de statliga verksamheterna. Utlandstjänstgöring under längre eller kortare perioder är därför vanligt hos många myndigheter. 70-talet myndigheter har idag utlandsstationerade medarbetare i cirka 120 länder.

Regeringskansliet/UD, Sida, Folke Bernadotteakademien, Myndigheten för samhällskydd och beredskap samt Försvarsmakten är exempel på myndigheter som är kända för sin internationella verksamhet.