arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Internationellt arbete

På många myndigheter finns stora möjligheter att arbeta utomlands och delta i internationella samarbeten.

Globalisering och ökat internationellt samarbete, inte minst genom EU-medlemskapet, har gjort de internationella frågorna till en naturlig och integrerad del av de statliga verksamheterna. Utlandstjänstgöring under längre eller kortare perioder är därför vanligt hos många myndigheter. 70-talet myndigheter har idag utlandsstationerade medarbetare i cirka 120 länder.

Myndigheter med internationell inriktning

Här är några exempel på myndigheter som är kända för sin internationella verksamhet.

Folke Bernadotteakademin

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

SIDA - Styrelsen för internationellt arbete

Regeringen - internationella jobb

Regeringen - arbete i EU

Regeringen - internationella organisationer och samarbeten

Jobba internationellt inom akademin

Vid universitet och högskolor finns det också många möjligheter att jobba utomlands, till exempel som doktorand eller forskare. Här är exempel på några lärosäten:

Göteborgs universitet 

Jönköping university

Lunds universitet 

Stockholms universitet 

Umeå universitet 

Jobba internationellt på andra myndigheter

Många myndigheter som inte direkt har en internationell inriktning har ändå samarbeten och projekt med andra länder och kan erbjuda längre eller kortare arbeten utomlands. Här finns bland annat dessa myndigheter:

Riksbanken  

SCB

Skatteverket 

Jobba eller praktisera inom EU

Att jobba inom EU är både stimulerande och utmanande. Behovet av ett svenskt synsätt med värderingar som är förankrade i det svenska samhället är viktigt. Det ger insyn, inflytande och kan på sikt stärka svenska positioner i EU-samarbetet. 

Om du redan arbetar som statstjänsteman i Sverige eller studerar kan du ansöka om att jobba eller praktisera inom EU:s institutioner, byråer och organ med stöd från UHR, Universitets- och högskolerådet. 

Information om jobb eller praktik inom EU och hur ansökningsprocessen går till.