arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vårt erbjudande

Statlig verksamhet behöver medarbetare med rätt kompetens. Om du väljer att jobba statligt har du möjlighet att vara med och påverka samhällets utveckling och göra skillnad.

  • Vi erbjuder dig meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter inom en rad olika verksamheter.

  • Vi erbjuder dig möjlighet att påverka och utvecklas i ditt arbete.

  • Vi erbjuder dig arbetsplatser som strävar efter god arbetsmiljö som är präglad av öppenhet och transparens.

  • Vi erbjuder dig ett ledarskap som styrs av värderingar och mål där du är delaktig i att utveckla arbetsplatsen. 

  • Vi erbjuder dig en verksamhet som bygger på din och dina kollegors kompetens, era olika erfarenheter och era individuella och gemensamma resultat.

  • Vi erbjuder individanpassade villkor där du med det goda resultatet som utgångspunkt har möjlighet att planera och påverka din karriär utifrån din livssituation.