arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Viltövervakningsstrateg

 • Yrkesroll

  Miljöhandläggare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juli

 • Sök jobbet senast

  23 augusti

Om jobbet

Vill du vara med och ansvara för Naturvårdsverkets arbete med att följa viltstammarnas utveckling? Vi på Viltanalysenheten söker en erfaren medarbetare som vill utveckla och driva enhetens frågor kring viltövervakningen framåt.

På Viltanalysenheten jobbar för närvarande 13 personer med data- och kunskapsförsörjning om vilt. Vi fastställer även inventeringsresultat samt utvecklar och förvaltar inventeringssystemet för stora rovdjur, inklusive dess metodik och instruktioner. Med anledning av ett nytt regeringsuppdrag ska Naturvårdverket även ombesörja att viltövervakning och insamling av jaktresultat för jaktbart vilt utförs.

Naturvårdsverket är nationell viltmyndighet med ansvar för jakt och viltvård, och har därmed en viktig roll och stort inflytande på att utveckla viltförvaltningen. Vi har lång erfarenhet av att leda och samordna viltövervakningsprogrammen för stora rovdjur, såväl organisatoriskt som tekniskt. Utifrån vårt nya uppdrag finns även behov av att, tillsammans med andra aktörer, utveckla och samordna övervakningsprogram för andra viltarter. För närvarande saknar vi kompetens på enheten för att upprätta nya viltövervakningsprogram för dessa arter.

Dina arbetsuppgifter  
Viltövervakningen i Sverige sköts till stor del av jägare men även av andra organisationer och allmänheten. Du kommer att ansvara för Naturvårdsverkets arbete att följa viltstammarnas utveckling. Arbetet består av att säkerställa att viltövervakning sker, koordinera viltövervakningsarbetet i Sverige samt samverka med andra myndigheter och relevanta organisationer i syfte att utveckla viltövervakningen på ett systematiskt och strategiskt sätt. 

Målet för verksamheten är att relevant data samlas in för att utveckla en kunskapsbaserad viltförvaltning, samt säkerställa att nödvändiga data samlas in för att genomföra rapportering utifrån de regelverk och åtaganden som Sverige omfattas av, exempelvis jaktlagstiftningen, EU-direktiv och internationella överenskommelser. Behovet av övervakningsdata varierar över tid och arbetet med datainsamling karaktäriseras av ett fortlöpande utvecklingsbehov.

En viktig del i tjänsten är att förstå olika aktörers perspektiv och utmaningar samt att kunna kommunicera på ett pedagogiskt och målgruppsanpassat sätt eftersom frågan är aktuell, viktig och komplex och det finns ett stort allmänintresse. Kontakt och kommunikation med media ingår i arbetet.

Andra uppgifter som utredningsarbete, handläggning och fortlöpande rutinarbete ingår också.

Din kompetens

Du som söker:
 • ska ha universitets- eller högskoleexamen med för tjänsten relevant inriktning
 • ska ha minst två års arbetslivserfarenhet med uppgifter kopplade till övervakning av vilda djur
 • ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift såväl på svenska som engelska

Det är meriterande om du:

 • har god kunskap om hur nuvarande viltövervakningssystem är uppbyggda och vilka metoder som används
 • har god kunskap om och erfarenhet av arbete i databaser
 • har erfarenhet av projektledning
 • har erfarenhet av att vara beställare
 • har erfarenhet av forskning inom populationsövervakning av djur
 • har kunskap om rumslig statistik eller rumslig modellering
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har en tydlig strategisk förmåga med ett långsiktigt perspektiv utifrån föreslagna förändringars betydelse och dess konsekvenser.  Du kan analysera komplexa system och processer och agerar lösningsinriktat samtidigt som du fattar välgrundade beslut utifrån utvärdering av olika handlingsalternativ. Du samarbetar lyhört med interna och externa aktörer med olika perspektiv och kompetenser samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är initiativtagande och självgående och bidrar till att främja förändring och nytänkande, samt har förmåga att genomföra nya idéer och lösningar.

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm alternativt Östersund. Då Naturvårdsverket tillämpar ett aktivitetsbaserat arbetssätt finns möjlighet att till viss del förlägga arbetet på annan ort. Resor företrädesvis inom Sverige men även inom Europa kan ingå i arbetsuppgifterna. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Vi tillämpar sex månaders provanställning. Självklart delar du vår värdegrund – att du i ditt arbete är lyhörd, professionell och offensiv.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti.

Kontakt

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via växeln, tel.nr. 010-698 10 00.

Andreas Zetterberg, Enhetschef Viltanalysenheten (p.g.a. semester tillgänglig fr.o.m. 16 augusti)

Joar Ekenstaf, facklig representant, ST

David Schönberg Alm, facklig representant, Saco

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss se www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss

Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljöhandläggare

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat