arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vill du vara med och utveckla nya arbetssätt hos brand och räddning?

 • Yrkesroll

  Systemadministratör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juli

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår bland annat att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd och uppföljning till aktörerna. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

Enheten för brand och räddning som är en del i Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande har som uppgift att utveckla det brand- och olycksförebyggande arbetet och att ge stöd till kommunal räddningstjänst, så att de är väl förberedda och har förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser. I uppgiften ingår att tillsammans med aktörer arbeta med utveckling och regelgivning och att verka för att miljöeffekter från olyckor och räddningsinsatser minimeras.

Dina arbetsuppgifter

Enheten för brand och räddning tar emot en stor mängd inkommande frågor från allmänheten och olika aktörer i samhället gällande föreskrifter, lagar och regler.

För att dessa ska hanteras mer effektivt och konsekvent söker vi nu en person som kan fokusera på att systematisera arbetet och utveckla vår kunskapsbank.

Du kommer att vara enhetens främsta företrädare för hantering av inkommande frågor och ansvara för att kategorisera dessa, identifiera om en liknande fråga har ställts och besvarats tidigare eller om det är en ny typ av fråga. Du besvarar frågor som har ett standardsvar, men när det inte finns färdiga svar fördelar du frågan till någon av dina kollegor med sakkunskap inom området. För att skapa systematik i ärendehanteringen blir du ansvarig för att utveckla en process för hanteringen och en kunskapsbank där frågor och svar kan föras in och återanvändas.

Din kompetensprofil

Vi söker dig med akademisk utbildning inom systemvetenskap eller annan inriktning som är relevant för tjänsten. Du ska ha grundläggande förståelse för räddningstjänsten och då framförallt den brandförebyggande verksamheten.

Meriterande för tjänsten är erfarenhet av:

• Projektledning
 • Kundsupport (CRM system)
 • Dokumenthantering och informationstaggning (Dokumenthanteringssystem)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att passa för rollen behöver du ta ansvar och själv kunna strukturera och driva ditt arbete. Det är viktigt att ha en god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt i relationerna till kollegor, allmänheten och andra aktörer. Du ska ha förmåga att kunna anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och har förmåga att tänka nytt i arbetsrelaterade frågor.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Anställningsform

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 18 månader med möjlighet till förlängning. Tjänsten har sin placering i Karlstad.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Marcus Vilhelmsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Jörgen Mähler (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan 
ska vara inkommen till MSB senast 19 augusti 2020, märkt med referensnummer 2020/107. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning